Month: January 2023

spirulina farming फक्त दोन गुंठ्यात शेवाळ शेती करून कमवा 40 ते 50 हजार रुपये महिना

spirulina farming फक्त दोन गुंठ्यात शेवाळ शेती करून कमवा 40 ते 50 हजार रुपये महिना

फक्त दोन गुंठ्यात शेवाळ शेती करून कमवा 40 ते 50 हजार रुपये महिना.   Spirulina farming:- अल्पभूधारक शेतकरी आहात किंवा जमीन कमी आहे तर आपण फक्त दोन ते तीन गुंठ्यात शेवाळ शेती…